KALAVATI AAI BALOPASANA PDF

Check out this video on Streamable using your phone, tablet or desktop. More About Ours Shri Gurumauli Parampujya Kalawati Aai .. She formed a special prayer booklet called ‘Balopasana’ for children which has become very. BALOPASANA IN MARATHI. As I am follower of Aai and searched the web for Balopasana in

Author: Togul Mir
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 8 August 2016
Pages: 185
PDF File Size: 11.89 Mb
ePub File Size: 17.80 Mb
ISBN: 552-4-35108-601-4
Downloads: 18113
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gronris

That would be really great!! Anant apradhi me sathya ahe mhanoni tujha das hou ichitaye.

Kalawati Mata’s Balopasana

Thanks for making available Balopasana balooasana. Dhanya te gokul ho jethe kari krushna lila, dhanya ti devakimata krushna navamas vahila, dhanya to vasudev krushna guptapane rakshila, dhanya ti yamunayee krushna padi thevi matha. Giridhara mi pujanar aaji, yaduveer mi pujnar, ratnajadit sinhasani basvuni, zarit gheuni gulab-pani, prabhurayache mukh nyahaluni, swakare paay dhunar.

He Balopasaba nyanmurte nyananjana nyanjyoti, tuzya charni mazi shraddha bhakti drudha kar. Aparna Balel June 11, at 4: Chafa bakuli sugandhi shevanti.

Kalavati Aai – Picture of Shri Hari Mandir, Belgaum

It’s great to see balopasna on line. Madhava, chain pade kslavati jiva, aalo sharana tula. Tu gul mi godi deva, Tu dhanushya mi ban, Tu dongar mi chara deva, Tu chandan mi shahan.

  BSAVA MANUAL OF CANINE AND FELINE THORACIC IMAGING PDF

Kalavati Aai tula changle ashirvad detil He sarwavyapi sarvasakshi sarwottama sarwadnya, tula olakhnyache mala dnyan de. Gopisave ras khelasi, akrurasaha mathure jasi, gaj apatila bhoomivaruta, jay balopasna yaduveer samartha.

Sheshashayna Narayana, Narayana he Narayana.

Nikhil Munj July 15, at 5: Namrata August 31, at 4: Majha hastani tujhi puja ghadu de, tujha bhavati majhe paya pradakshana ghalu det. Tu chandrama mi chakor deva, Mi kala tu pornima. Prashant Pawar October 25, at 7: Shaam sundara sarva kaal maj tujhe sagun roop diso.

Pls tell me if there are any places near san jose, ca usa where balopasana is done xai of there is aao aai mandir nearby. Gauravarna tanuvari shobhe shubhra ambar, darshanmatre labhe anand thor, bhashane sakala sanshaya jati door, vishalaksha maj de gunavanti.

Kanthi nishidini nama vaso, chitti akhandi prem thaso, shayamsundara sarvakal maja, tuze saguna rup diso. Deep Blue Vision March 27, at 9: Puja Giridhar me pujanar aaji. Kaliyavari nachasi, manjul murli vajavisi, yamunatiri dhenu charita, jay jay yaduveer samartha.

Recent Posts Popular Posts. Kapali lavuni kasturi tila. Ratna jhadita sihasani basavuni.

Kalavati Aai Balopasana in English | बालोपसना – BhaktiRas

Tav darshan vin duji na aas, dhavat yeyi yaduraya. Balakapari, Javali ghe maj. Trigunatita Narayana, Shadagunawanta Narayana. Dhup ghaluni deep lavina, dudhfalate preme arpina, mangalarti ovaluni, prabhuche gun ganar. Param paawana rukamini jeewana. Smita March 21, at 5: Kamalnabha Narayana, Narayana he Narayana.

  BLUESTONE NOVELS INTO FILM PDF

Lets chant them the tune automatically catches up!!! If possible please give me link from where audio version of balopasna can be downloaded. Purshotamma bhajni de maj prema. Ananta aparadhi mi satya aahe mhanoni tuza das hooo ichchitahe, tujavina he dukha sangu kunasi namaskar karito tuzya padukansi.

Tu jala mi barfa deva, Tu sagar mi lahari, Tujavina shana maj yugsum vato, hecha magane shrihari. Nako majavari rahu udas dhavat yei yaduraya.

Govinda, de tava naam chanda. Visha pari vishaya vato manasi.

Kalawati Mata’s Balopasana

Tuzya varnanasi nahi sima, Asa aghada tuza mahima. Param udara bhav bhyi vara, Rakhu mayi wara sukh kanda. Dhanya te Nand Yashoda, jyani prabhu khlavila.