AKTA IMIGRESEN 1959 PDF

Akta Imigresen /63 (Disemak – ). Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock. MYR Qty: Add to cart. OR. Akta Imigresen /63 (Akta ) & peraturan-peraturan ; – Limited View | HathiTrust Digital Library | HathiTrust Digital Library. Skip to main. HathiTrust. The Immigration Act /63 (Malay: Akta Imigresen /63), is a Malaysian laws which enacted relating to immigration.

Author: Felkree Faedal
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 1 January 2017
Pages: 300
PDF File Size: 1.66 Mb
ePub File Size: 15.68 Mb
ISBN: 154-7-99769-993-5
Downloads: 62170
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodookinos

Akta Imigresen /63 (Akta ) & peraturan-peraturan ( edition) | Open Library

Mana-mana orang yang menjadi anggota atau bergabung dengan mana-mana pertubuhan yang berkaitan dengan atau memberi ajaran tentang ketidakpercayaan dalam atau menentang kerajaan yang wujud atau menjalankan atau mengajar tentang kewajipan, keperluan atau kewajaran serangan yang menjalani undang-undang atau membunuh mana-mana pegawai atau sama ada secara individu tertentu atau pegawai pada amnya, mana-mana pegawai atau mana-mana kerajaan yang ditubuhkan.

This email address is being protected from spambots.

Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan dihukum penjara bagi sebarang tempoh, dan tidak menerima pengampunan.

Mana-mana aktw yang tidak dapat menunjukkan bahawa ia mempunyai punca pendapatan untuk menyara dirinya dan tanggungannya jika ada atau bahawa ia mempunyai kerja tertentu yang menantinya, atau mungkin menjadi papa atau menjadi beban kepada orang awam. Imiggesen need JavaScript enabled to view it. Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan dihukum penjara bagi sebarang tempoh, dan tidak menerima pengampunan.

  DRBD 8.3 PDF

Mana-mana orang yang kemasukannya ke Malaysia adalah atau pada masa kemasukannya, menyalahi undang- undang bertulis pada masa itu berkuatkuasa.

Sebab oleh sifat rasminya atau mereka menganjurkan atau mengajar tentang kerosakan harta benda secara menyalahi undang-undang. Mana —mana orang yang mempercayai atau yang menjalankan kegiatan untuk menjatuhkan negara secara paksa atau kekerasan mana-mana Kerajaan di Malaysia atau mana-mana kerajaan yang ditubuhkan atau undang-undang perlembangaan atau kuasa atau yang tidak mempercayai atau menentang kerajaan yang ditubuhkan atau menjalankan pembunuhan mana-mana pegawai-pegawai awam, atau yang menganjurkan atau mengajar tentang kerosakan harta benda secara menyalahi undang-undang.

Akta Imigresen /63 (Disemak – )

Dengan keadaan-keadaan yang bersabit, dianggap oleh Ketua Pengarah sebagai seorang imigran pendatang yang tidak diingini. Kutu rayau atau peminta sedekah tetap. Mana-mana orang atau mana-mana ahli atau kelas orang-orang di mana suatu perintah telah dibuat untuk membatal pas atau permitnya. Mana-mana orang yang enggan membuat pemeriksaan perubatan selepas dikehendaki berbuat demikian oleh Pegawai Imigresen.

  EPIA ME6000 PDF

Mana-mana orang yang memperolehi atau cuba mambawa ke Malaysia pelacur atau skta atau perempuan bagi tujuan pelacuran atau tujuan-tujuan lain imigrssen tidak bermoral. Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan.

Seksyen 8 Akta Imigresen 1959/1963

Mana-mana orang yang seperti mana yang dikehendaki oleh undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa supaya memilik idokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki dokumen-dokumen itu atau memiliki dokumen perjalanan yang atau diubahpalsu atau dokumen perjalanan yang tidak mematuhi dengan sepenuhnya undang-undang tersebut.

Keluarga dan imigreen tanggungan seorang imigran larangan.

Mana-mana orang yang berikutan dengan maklumat yang diterima dari mana-mana sumber yang disifatkan oleh menteri sebagai boleh dipercayai atau dari mana-mana kerajaan, melalui saluran rasmi atau diplomatik,disifatkan oleh menteri sebagai imigran yang tidak diingini. Mana-mana pelacur, atau mana-mana orang yang hidup atas atau menerima atau yang sebelum memasuki Malaysia, hidup atas atau menerima hasil pelacuran.

Mana-mana orang mengalami sakit otak mempunyai kecacatan mental, atau mengalami penyakit imiresen yang menjadikan kehadirannya di Malaysia berbahaya kepada masyarakat.